எத்தனை வகையான வாகன முத்திரைகள்?

ஆட்டோமொபைல் முத்திரைகள் வெவ்வேறு பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளின்படி பின்வரும் பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்:

திசை எண்ணெய் முத்திரை, கிரான்ஸ்காஃப்ட் எண்ணெய் முத்திரை, இயந்திர எண்ணெய் முத்திரை, வால்வு தண்டு எண்ணெய் முத்திரை, நீர் பம்ப் எண்ணெய் முத்திரை, எண்ணெய் பம்ப் எண்ணெய் முத்திரை, பரிமாற்ற எண்ணெய் முத்திரை, அச்சு தண்டு எண்ணெய் முத்திரை.வீல் ஹப் முத்திரை, அதிர்ச்சி உறிஞ்சி எண்ணெய் முத்திரை, பிஸ்டன் முத்திரை, கியர்பாக்ஸ் முத்திரை மற்றும் பல

பொருள் மூலம் வகைப்படுத்தப்பட்டால், பின்வருமாறு:

Nbr NBR எண்ணெய் முத்திரை, hnbr ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட NBR எண்ணெய் முத்திரை, fkm ஃப்ளோரின் எண்ணெய் முத்திரை, சில் சிலிகான் எண்ணெய் முத்திரை. PTFE லிப் சீல், ACM சீல்


இடுகை நேரம்: ஜனவரி -19-2021